ประกาศ

WOW Turnover Bonus (เดือน ส.ค. 57)

อันดับรับเครดิตUsernameTurnover
110,00088999110,368,540.00
29,0008855597,238,600.00
38,0009144485,147,652.00
47,0009977781,385,260.00
56,0009322274,950,347.00
65,0009777766,289,100.00
74,0007770042,791,508.00
83,0006626634,962,580.00
92,0009722227,395,215.00
101,0009969622,261,063.00

Cash Discount (เดือน ส.ค. 57)

ยอดเสีย 500,001 ขึ้นไป

อันดับรับส่วนลดUsernameยอดเสียส่วนลดที่ได้
110%91428-5,378,214.23100,000
210%91382-3,914,591.81100,000
310%91444-2,678,164.38100,000
410%77700-2,319,042.19100,000
510%66266-1,752,931.64100,000
610%94662-1,439,527.34100,000
710%97777-1,139,828.15100,000
810%93555-918,472.7791,847
910%97222-891,752.3989,175
1010%99777-772,583.0877,258

ยอดเสีย ระหว่าง 100,001-500,000

อันดับรับส่วนลดUsernameยอดเสียส่วนลดที่ได้
110%95361-109,756.1810,976
210%81291-99,251.259,925
310%99586-83,760.408,376
410%77790-82,553.728,255
510%77747-75,864.317,586
610%77689-69,928.996,993
710%99516-64,990.966,499
810%88780-64,041.736,404
910%99184-63,620.086,362
1010%99982-57,246.615,725

ยอดเสีย ระหว่าง 0-100,000

อันดับรับส่วนลดUsernameยอดเสียส่วนลดที่ได้
110%96317-80,012.678,001
210%91888-66,748.786,675
310%93748-39,795.003,980
410%77519-37,223.503,722
510%91582-30,985.853,099
610%94192-30,267.383,027
710%93696-30,206.213,021
810%99863-29,629.602,963
910%95319-26,396.042,640
1010%77218-26,305.252,631